The famous fashion photographer’s take on the new 2018 Aston Martin Vantage